Välkommen till e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak. Klicka på "Ansökan" i menyn ovan för att ansöka om ett tillstånd för tobaksförsäljning.

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen. Klicka på "Anmälan” i menyn ovan.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbeshållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram. Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på ”Egenkontrollprogram” i menyn ovan.

För mer information om egenkontrollprogram och mallar på olika språk se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Register över försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen i Moras kommun. Klicka i menyn ovan för att använda registret.

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Mora kommun behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på: www.morakommun.se