Bekräfta information. Du måste betala en ansökningsavgift samt bifoga kvittot som bilaga till ansökan. Du betalar in avgiften till Mora kommuns plusgiro nummer 12 42 10-6. För aktuella avgifter se kommunens hemsida.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext