Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökanden Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
Ansökningsavgiften för ett tillfälligt serverings-
tillstånd är förnärvarande xxxx kr.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Gatuadress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->